Category Archives: Uudised

Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.

Novembrist 2015 saavad raske ja sügava puudega laste vanemad taotleda tugiteenuseid senisest suuremas mahus.
Tänu Euroopa Sotsiaalfondi projektile on võimalik kuni 17 aastaste raske ja sügava puudega laste vanematel võimalik taotleda 2015. aastal 900 ja 2016. aastal 4918 eurot kolme tugiteenuse eest tasumiseks. Peale selle säilib senine riiklik toetus, mis on 402 eurot aastas.
Euroopa Liidu raha eest saavad vanemad tellida hoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust.

2015 aasta sügisel viidi läbi tugiteenuste riigihange, mis hõlmab lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust, Pärnumaal võitis hanke kuni 2017. aastani Pärnu Lasteküla koostöös MTÜ Eliise Puhkusepesaga.

Raha ei saa vanemad kätte, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab tellitud teenuste eest otse pakkujale.
Teenuse saamiseks Pärnumaal peab lapsevanem esitama taotluse Pärnu Lastekülale, MTÜ Eliise Puhkusepesale või Sotsiaalkindlustusametile. Esmasel esitamisel tuleb avaldusele lisada lapse rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme otsus ja taotleja isikut tõendava dokumentide koopiad. Täpsed tingimused teenuste saamise kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt internetis!

Lisainfo teenuste saamiseks Pärnumaal võtke meiega ühendust ja hea meelega oleme valmis Teid abistama! (Margit Krjukov 5346 6373 MTÜ Eliise Puhkusepesa / Pärnu Lasteküla)

Täpsemalt lugemist leiad Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Eliise pesa eestvedaja pälvis tunnustuse!

Rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval 12. novembril 2015 anti pidulikult üle sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused seitsmes kategoorias ning aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijaks 2015 nimetati MTÜ Eliise Puhkusepesa juhataja Margit Krjukov! 

2. novembri 2015 linnavalitsuse istungil määrati 2015. aasta sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused seitsmes kategoorias. Tunnustused antakse pidulikult üle rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval.
Aasta sotsiaaltöö tegija tiitli laureaat on MTÜ Pesapuu juhataja Evelyn Eichhorst, kellele määrati rahaline preemia summas 625 eurot.
Aasta sotsiaaltöötaja nimetus omistati Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultandile Mirjam Langile (Lank).
Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijaks nimetati Pärnu Lasteküla nõustaja-projektide koordinaator ja MTÜ Eliise Puhkusepesa juhataja Margit Krjukov.
Aasta hooldustöötaja nimetus määrati Tammiste Hooldekodu hooldustöötajale Katrin Luhasaarele.
Aasta vabatahtlik on SA Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja ja vabatahtlik Ülle Vaher.
Aasta sotsiaalvaldkonna juhi tiitli pälvis Eakate Avahoolduskeskuse juhataja Heli Kallasmaa.
Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartneri nimetus omistati Tartu Ülikooli Pärnu kolledži lektorile Valter Parvele.
Tunnustuse eesmärk on väärtustada isikuid, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud Pärnu sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.
Aasta sotsiaaltöö tegijat tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja rahalise preemiaga ning teiste kategooriate laureaate tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja kingitusega. Tunnustused antakse pidulikult üle rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval, 12. novembril Strand SPA & Konverentsihotellis.

Augustiunetuse külastajad aitasid Eliise pesa lapsi

“Augustiunetuse külastajad aitasid puudega lapsi”
Teet Roosaar Pärnu Postimees 04.09.2015
Fotod: Urmas Luik

Pärnu lastekülas tegutseva Eliise Puhkusepesa eestvedaja Margit Krjukov on väga tänulik Augustiunetuse külastajatele ja Pärnumaa Lions-klubidele, kes erivajadustega laste tunnetustuppa varustust hankida aitasid.

Puudega lapse sünd on suhte tugevuse proovikivi. Paljud pered lagunevad, lapse üleskasvatamise enda hooleks võtnud vanem kipub muust elust kõrvale jääma. Selleks, et erivajadustega laste vanematel jääks natukenegi aega endale ja teistele pereliikmetele, avas Krjukov koostöös Tartu ülikooli kliinikumi lastefondiga mullu suvel Pärnus hoiukodu.

Unistuse täitumine

Algul tegutses hoiukodu toimetulekukooli hooldusklassi ruumides, kuhu lapse sai tuua ainult nädalavahetusteks. Siis pakkus Pärnu linnavalitsus välja, et lasteküla peremajadest võiks ühe hoiukodule anda.

Pärnu lasteküla kuues peremaja Eliise on mittetulundusühingule Eliise Puhkusepesa otsekui unistuse täitumine. Arstiabi ja rehabilitatsiooniteenuseid pakkuv Pärnu haigla asub teisel pool teed, ruumid sobivad puuetega lastele, majal on suur õueala, lähedale jäävad park ja Jaansoni rada.

Ajakohane puuetega laste hoiukodu pole üksnes koht, kus lapsed süüa ja magada saavad. Raske ja sügava puudega lapsed pole suutelised hullama mänguväljakutel ega tundma rõõmu eakohastest mänguasjadest. Neile on oluline tunnetustuba, kus mitmesugused stimulatsioonivahendid nägemist, kuulmist, haistmist, maitsmist ja kompimist arendavad.

Nägemist stimuleerivad näiteks mullitoru, fiiberkiud, efekte tekitavate plaatidega projektor, mullipeegel, ookeanipõhjaga pinglagi. Tunnetuse arendamiseks kasutatakse suuri pehmeid klotse, pallimerd, kiike, kuulmise ja haistmise ergutamiseks helisid ja lõhnu.

Hoiukodu on kõikjalt otsinud toetajaid ja tasapisi üht-teist muretsenud. Tunnetustoa mullipeegel, fiiberkiud ja pinglagi maksavad aga vähemalt 3000 eurot ja nende ostmiseks ulatasid Pärnumaa Lions-klubid abikäe.

Ostjad tahtsid head teha

Kümned inimesed valmistasid toite, mida Augustiunetuse külastajatele pakkuda. Sajad ostjad, kellele polnud oluline üksnes söögi või joogi hind, vaid ka heategevus, jätsid lõviklubide Strand, Pärnu Koidula, Livonia, Paikuse, Sauga ja Häädemeeste müügilaudadele 2000 ja Eliise Puhkusepesa müügilauale 1085 eurot.

Kas 3085 eurost tunnetustoa sisustamiseks piisab? “Loodan, et need kolm asja (mullipeegel, fiiberkiud ja pinglagi, T. R.) tulevad välja. Arvestasime, et kogu tuba maksab 4000–5000 eurot. Seinad on varem värvitud, tapeet ja pehmed klotsid hangitud, edaspidi tuleb muretseda pallimeri ja muud asjad,” kõneles Krjukov.

Kolmapäeva õhtul läksid lõviklubide esindajad annetust hoiukodule üle andma. “Olete võtnud vastutusrikka, aga ülla eesmärgi,” sõnas kaheksast linna ja maakonnaklubist moodustatud Lionsi tsooniklubide esimees Peeter Paisuots.

Krjukov tänas kõiki heategijaid ja tutvustas külalistele maja. Eraldi tänusõnadega pidas ta meeles abilinnapea Jane Metsa, kes aitas lastekülas ruume leida.

Eliise Puhkusepesa hoiukodus on pidevalt kolm ja nädalavahetustel kaheksa last. Püsivalt hoiukodus elavad lapsed viiakse üle nädalavahetuse koju, et vanematel nendega side säiliks.

Raske ja sügava puudega laste hoiukodus hoidmine pole odav lõbu. Püsiteenusel laste kuutasu on 853 eurot, millele lisandub 2,81 eurot päevas toiduraha. Vanemaid toetavad omavalitsused ja Tartu ülikooli kliinikumi lastefond, riiklikust toetusest nende eest hoolitsemiseks ei piisa.

Rahanappuse kõrval takistab vanemaid puudega last hoiukodusse toomast umbusk, et keegi teine ei tunne tema last nii hästi. Ise samuti puudega last kasvatav Krjukov julgustab, et hoiukodus töötavad professionaalid ja aeg iseendale on väärtus, mida tasub taas kogeda.

kodukale

Pärnumaa lõviklubid annetasid 2000€

2. september 2015 käisid meil külas Lionsi klubide esindajad ja andsid pidulikult üle 15.augustil Augustiunetusel kogutud annetuse 2000€, meie pesa tunnetustoa sisustamiseks. Oleme südamest tänulikud, rõõmsad ja õnnelikud :) Tunnetustuba stimuleerib erivajadustega laste erinevaid meeli ning toetab nende arengut parimal ajal ja viisil, arvestades igaühe individuaalseid vajadusi.

luionsi annetus

Meie pesast saab taas üheks õhtuks kohvik!

Kuna käes on augustikuu siis on ka sellel aastal Eliise pesa esindatud augustiunetusel oma kohvikuga, kus pakume Teile maitvaid hõrgutisi. Ja seekord ei ole me sugugi üksi, koos meiega on sellel aastal kohvikuna esindatud ka meie hea koostööpratner SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, kelle on samuti Teile üllatusi varuks :) Tulge kindlasti ja otsige meid üles :) Kohtume juba sellel laupäeval augustiunetusel!

Teeme koostööd Pärnu Lastekülaga

Eliise Puhkusepesa teeb alates 1. veebruarist 2015 koostööd Pärnu Lastekülaga, et teenust saaks pakkuda veelgi kvaliteetsemalt ja täiuslikumalt. Lapsehoiuteenust pakume Pärnu Lasteküla kuuendas peremajas, asukohaga Oja 97, Pärnu. Teenuse pakkumine toimub ööpäevaringselt ja 24h. Korraga võtame hoidu 8 last!

Pärnu Lastekülas on olemas:

  • sobivad ruumid – kuues peremaja, mis kannab nimetust „Eliise“suur õueala
  • arstiabi ja rehabilitatsiooni teenused on kättesaadavad üle tee asuvast Pärnu haiglast
  • oma teadmiste ja tegemiste jagamisega, suudame teenust paremini edasi arendada

Südamlikud tänud Kaiele!

27. detsember käis meie pesas külas Kaie Seger koos oma perega ja andis meile üle Eesti linetantsijate jõulupeol kogutud summa eest ostetud kingituse, mis sisaldas mitu pakki kunstliiva, puitpuslesi, värvipliiatseid jne. Kogutud summa eest saame veel ise osta lastele plastliiva kastid, plastiliinid ja värviraamatuid.

AITÄH Kaiele :) Kaie ja tema tegemistel saate silma peal hoida kui külastete kodulehte http://www.estonianlinedance.com/