Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.

Novembrist 2015 saavad raske ja sügava puudega laste vanemad taotleda tugiteenuseid senisest suuremas mahus.
Tänu Euroopa Sotsiaalfondi projektile on võimalik kuni 17 aastaste raske ja sügava puudega laste vanematel võimalik taotleda 2015. aastal 900 ja 2016. aastal 4918 eurot kolme tugiteenuse eest tasumiseks. Peale selle säilib senine riiklik toetus, mis on 402 eurot aastas.
Euroopa Liidu raha eest saavad vanemad tellida hoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust.

2015 aasta sügisel viidi läbi tugiteenuste riigihange, mis hõlmab lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust, Pärnumaal võitis hanke kuni 2017. aastani Pärnu Lasteküla koostöös MTÜ Eliise Puhkusepesaga.

Raha ei saa vanemad kätte, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab tellitud teenuste eest otse pakkujale.
Teenuse saamiseks Pärnumaal peab lapsevanem esitama taotluse Pärnu Lastekülale, MTÜ Eliise Puhkusepesale või Sotsiaalkindlustusametile. Esmasel esitamisel tuleb avaldusele lisada lapse rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme otsus ja taotleja isikut tõendava dokumentide koopiad. Täpsed tingimused teenuste saamise kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt internetis!

Lisainfo teenuste saamiseks Pärnumaal võtke meiega ühendust ja hea meelega oleme valmis Teid abistama! (Margit Krjukov 5346 6373 MTÜ Eliise Puhkusepesa / Pärnu Lasteküla)

Täpsemalt lugemist leiad Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne